ALP Markteknik

Allt inom mark och anläggning

Vår kompetens

Våra kompetensområden inkluderar allt från planering och projektering till projekt-/byggledning, kontroll och besiktningar.

Planering

I planeringsstadiet utför vi utredningar, förstudier, dimensioneringsberäkningar och kostnadsberäkningar.

Projektering

Vi projekterar och upprättar kompletta bygghandlingar enligt gällande Anläggnings-AMA för alla projekt inom mark och anläggning med hjälp av senaste programvaror.

Byggledning och kontroll

Under byggskedet kan vi bistå med tjänster som fortlöpande kontroll, projekt- och byggledning samt besiktningar.

Mätningar

Vi utför inmätningar och utsättningar. Med hjälp av GPS, totalstation och modern datautrustning kan vi utföra terrängmodeller och exakta volymberäkningar.