ALP Markteknik

Allt inom mark och anläggning

Miljö och kvalitet

Vi är kvalitets- och miljölicensierade i ett system som omfattar kvalitets- och miljörutiner anpassade efter kravstandard för gällande ISO-system.

Verksamhetssystemet omfattar huvudsakligen rutiner för:

Varje år utförs en extern revision av kvalitets- och miljösystemet.